Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY STRZELCE

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Strzelce z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2018-2020 Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: Czytaj więcej o Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i rolników

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne  dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie. Czytaj więcej o Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i rolników

ROZMIAR CZCIONKI